WIJKCENTRUM DE VELDER

DE CREATIEVE MEIDENCLUB


Inmiddels is de Creatieve Meidenclub gestart in De Velder voor meiden van 9 tot 12 jaar. Iedere woensdagmiddag (10x) van 14:00 - 15:00 komen de meiden bij elkaar om lekker creatief bezig te zijn op diverse manieren. Er is nog ruimte voor meer meiden die creatief aangelegd zijn of gewoon willen leren. Kosten € 10,00 per 10 keer of gewoon € 1,00 per keer. Voor meer info bel met 0318 625 507 of kom gewoon langs op woensdagmiddag.

MALKANDER IN DE VELDER


Iedere dinsdagochtend van 10:00 - 12:00 is er een sociaal werker van het Malkander team Veldhuizen/Kernhem aanwezig in De Velder. Hier kunt u terecht met vragen van allerlei soort. Bijvoorbeeld met vragen over welzijn, zorg, wonen, vervoer en/of financiën. Het idee erachter is dat bewoners van de wijken Veldhuizen/Kernhem langer zelfstandig thuis kunnen wonen, op een gezonde manier mantelzorger kunnen zijn, kunnen meedoen in de samenleving en kunnen werken aan de leefbaarheid in de wijk. U bent van harte welkom in Wijkcentrum De Velder.

RIJBEWIJSKEURING


Iedere 2e woensdag van de maand kunt u bij De Velder terecht voor een rijbewijskeuring. Er is een keuringsarts aanwezig. Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig te kunnen laten deelnemen aan het verkeer. Voor een afspraak hiervoor kunt u bellen met Carla Geerlof-van Cappellen op telefoonnummer 0318 478 232.