Wijkcentrum De Velder wil een ontmoetings- en activiteiten centrum zijn voor alle wijkbewoners met als doel de sociale binding met en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leef- en woonomgeving te versterken en eenzaamheid en isolatie in de wijk te verkleinen.

Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk wijkbewoners en de relevante instanties en instellingen te betrekken bij de mogelijkheden die De Velder biedt. De Velder werkt daarom samen met de mensen en instanties die werken op het gebied van zorg en welzijn, educatie, integratie en actieve recreatie. Het resultaat is een bindende en faciliterende organisatie midden in de wijk.

Lees meer

logo

Wijkcentrum de Velder
Munnikenhof 17
6715 EC Ede
Tel: 0318 - 62 55 07
Email: info@develder.nl

logo facebook

 

klik op het logo om ons te volgen