WIJKCENTRUM DE VELDER

UPDATE BESTUUR OMTRENT CORONAVIRUS


De meest recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) maakt dat we u willen informeren over een belangrijke maatregel die we hebben getroffen omtrent het gebruik van Wijkcentrum De Velder.

 

Het bestuur van Wijkcentrum De Velder heeft in overleg met de beheerder van Wijkcentrum De Velder besloten, per direct, Wijkcentrum De Velder te sluiten voor alle activiteiten. Wij maken ons zorgen als het gaat om de gezondheid van onze bezoekers, vrijwilligers en medewerker en willen daarom het risico op besmetting minimaliseren.

 

De maatregel is vooralsnog van kracht tot en met eind mei 2020.

 

Wij realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is. Echter in het belang van de volksgezondheid geven we hiermee invulling aan de oproep van het kabinet om sociale contacten in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen sterk te verminderen. Daarbij is er vandaag bekend gemaakt dat horecagelegenheden, sportcentra en scholen moeten sluiten. Ons wijkcentrum heeft een drank- en horecavergunning waardoor wij ook om deze reden onze deuren moeten sluiten.

 

Wij hopen op ieder zijn medewerking en dat een ieder begrip heeft voor deze ontzettende vervelende situatie.

 

Wij wensen u al het goede.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Wijkcentrum De Velder

CURSUS ZELFVERDEDIGING


Zaterdag 29 februari start er weer een basiscursus zelfverdiging in De Velder. Hier leert u door middel weringen en het overnemen van een tegenstander uzelf verdedigen. De cursus bestaat uit 10 lessen en de kosten hiervoor is € 50,00 per persoon.

Klik op deze regel voor meer info

RIJBEWIJSKEURING


Iedere 2e woensdag van de maand kunt u bij De Velder terecht voor een rijbewijskeuring. Er is een keuringsarts aanwezig. Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig te kunnen laten deelnemen aan het verkeer. Voor een afspraak hiervoor kunt u bellen met Carla Geerlof-van Cappellen op telefoonnummer 0318 478 232. 

KOFFIELUITJES EDE


Iedere eerste donderdag van de maand: Koffieluitjes Ede. Kennismaking en samen activiteiten doen onder het genot van een kop koffie of thee. 

Klik op deze regel voor meer info

Mantelzorg trefpunt


DE VELDER ORGANISEERT MANTELZORG TREFPUNT OP DINSDAGMIDDAG 24 SEPTEMBER

Mantelzorg

Wanneer je zorgt voor iemand die chronisch ziek is, iemand met een handicap of een hulpbehoevende uit je naaste omgeving, dan ben je mantelzorger. Dit kan zijn een familielid, een vriend of kennis of een buurman of buurvrouw. Je hebt een persoonlijke band met die persoon en je zorgt daarvoor langdurig en onbetaald.

Mantelzorg Trefpunt

Op dinsdagmiddag start wijkcentrum De Velder met het eerste Mantelzorg Trefpunt Veldhuizen/Kernhem. Het Mantelzorg Trefpunt is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers. Naast het uitwisselen van ervaringen en het geven en krijgen van steun, deel je met elkaar informatie. Er even tussenuit om met andere mantelzorgers te praten in een gezellige omgeving. Het mantelzorg trefpunt vindt plaats elke vierde dinsdag van de maand. Vanaf 13.30 uur ben je welkom. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet vooraf aan te melden. De locatie is wijkcentrum De Velder aan de Munnikenhof 17 in Ede. Wanneer je meer informatie wilt, dan kun je mailen naar info@develder.nl of bellen naar Agnes Lagerweij, telefoon 06-21985859.

Data 2020: 28 jan, 25 feb, 24 mrt, 28 apr, 26 mei, 23 juni, 28 juli, 25 aug, 22 sep, 27 okt, 24 nov, 8 dec

MALKANDER IN DE VELDER


Iedere dinsdagochtend van 10:00 - 12:00 is er een sociaal werker van het Malkander team Veldhuizen/Kernhem aanwezig in De Velder. Hier kunt u terecht met vragen van allerlei soort. Bijvoorbeeld met vragen over welzijn, zorg, wonen, vervoer en/of financiën. Het idee erachter is dat bewoners van de wijken Veldhuizen/Kernhem langer zelfstandig thuis kunnen wonen, op een gezonde manier mantelzorger kunnen zijn, kunnen meedoen in de samenleving en kunnen werken aan de leefbaarheid in de wijk. U bent van harte welkom in Wijkcentrum De Velder.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!


Wijkcentrum De Velder is altijd op zoek naar vrijwilligers. Met name voor bardiensten in de avonduren en voor weekendactiviteiten. Ook eigen initiatieven zijn van harte welkom! Heb je zin en tijd om met een gezellige vrijwilligersclub te werken meld je dan aan via beheerder@develder.nl of bel 0318 625 507.