WIJKCENTRUM DE VELDER

Doelstelling


Stichting ‘De Velder’ is in de huidige vorm ontstaan in het jaar 2000 door een samengaan van de wijkvereniging ‘De Velder’ (opgericht in 1981) en de in 1991 opgerichte stichting tot beheer van het wijkcentrum ‘De Velder’.

Wijkcentrum De Velder werkt samen met de wijkbewoners aan een prettige woonwijk.

U kunt daar:

  • Wijkgenoten ontmoeten en gezamenlijk zoeken naar verbetering van de eigen situatie, buren en de wijk.
  • Leuke en interessante ervaringen opbouwen als vrijwilliger of bestuurslid.
  • Interessante cursussen, diverse workshops of themabijeenkomsten volgen.
  •  (Leren) Koken, ontspannen, bewegen, creatief bezig zijn, muziek maken, dansen, jeu de boules spelen, helpen bij of genieten van een 'Open Tafel'.
  • Maandelijks op een middag of avond een bingo bezoeken of andere activiteiten die worden georganiseerd.

Het gebouw aan de Munnikenhof 17 te Ede beschikt over zalen die te huur zijn voor verenigingen en instellingen. Te denken valt hierbij aan huurdersbelangenverenigingen, verenigingen van huiseigenaren, hobbyclubs e.v.a.
Wijkbewoners kunnen voor diverse activiteiten één of meerdere zalen huren. Voor reservering en inlichtingen kan men contact opnemen met de beheerder via e-mail: beheerder@develder.nl of via telefoon: 0318-625507

Daarnaast verzorgt de Stichting Wijkcentrum 'De Velder' diverse themafeesten voor wijk en buurtbewoners. Denk hierbij aan de geslaagde Koningsdag.

Wijkcentrum De Velder wil een ontmoetings- en activiteitencentrum zijn voor alle wijkbewoners met als doel de sociale binding met en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leef- en woonomgeving te versterken en eenzaamheid en isolatie in de wijk te verkleinen.

Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk wijkbewoners en de relevante instanties en instellingen te betrekken bij de mogelijkheden die De Velder biedt. De Velder werkt daarom samen met de mensen en instanties die werken op het gebied van zorg en welzijn, educatie, integratie en actieve recreatie. Het resultaat is een bindende en faciliterende organisatie midden in de wijk.

Toekomst: In onze visie willen we Stichting De Velder verder ontwikkelen naar een sociaal servicecentrum, motor en mede faciliteerder van wijkactiviteiten. Voor het jaar 2023 heeft de stichting een jaarplan gemaakt. Klik hier voor het jaarplan.

Stichting De Velder is een geregistreerde ANBI instelling onder nr: 8094.37.053

Ter verantwoording voor de ANBI status de jaarrekening 2022.