WIJKCENTRUM DE VELDER

UPDATE CORONAMAATREGELEN


Beste relatie,


Met de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft het kabinet versoepelingen
aangekondigd voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel
en onderwijs in Nederland. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs,
muziekscholen en contactberoepen zoals kappers per 15 januari 2022 weer open kunnen. Er
geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en
hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van
andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er
meer kan.


De belangrijkste wijziging voor wijkcentrum de Velder zijn:
- Sportactiviteiten binnen en buiten zijn weer mogelijk.
- Kunst- en cultuurbeoefening is weer mogelijk, zoals muziek, toneel en dans.
- De mondkapjesplicht is uitgebreid en aangepast.


Vanaf zaterdag 15 januari is ons wijkcentrum dan ook weer (deels) geopend voor activiteiten
die vallen onder binnen- en buitensport, kunst- en cultuurbeoefening en onderwijs zoals:
o Jeu de Boules
o Zelfverdediging
o Kaarten
o Tai Chi
o Biljarten
o Dansen
o Activiteiten via Sportservice
o EHBO cursus
o Schildercursus
o Muziek
o Georganiseerde kleinschalige ontmoetingsactiviteiten
o Creatief


Voor het organiseren van activiteiten die vallen onder sport, kunst-cultuur en onderwijs
zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- De horeca is gesloten.
- Publiek is niet toegestaan.
- Het coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 18 jaar.
- Wedstrijden binnen de club/vereniging is toegestaan
- 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de
aard van de sport niet mogelijk is.


Uiteraard blijven de algemene (basis)regels onverminderd van kracht voor alle bezoekers:
• Houd overal 1,5 meter afstand.
• Blijf thuis bij klachten en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag testen bij de
GGD.
• Mondkapjesplicht. (deze mag af tijdens het sporten)
• Werk thuis tenzij het echt niet anders kan.
• Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken.
Wat de nieuwe maatregelen betekenen voor de ontmoetingsactiviteiten die niet vallen
onder bovenstaande categorieën weten we nog niet. Zodra hier meer duidelijkheid in is
zullen wij u hierover berichten.
Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen.
Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot onze beheerder Lissy Kempeners of
een email sturen naar info@develder.nl.


Met vriendelijke groet,


Namens het bestuur van wijkcentrum de Velder
Angelique Pol-Braafhart

Wijkcentrum De Velder


Welkom op de website van Wijkcentrum De Velder!

Wijkcentrum De Velder is een ontmoetings- en activiteiten centrum zijn voor alle wijkbewoners met als doel de sociale binding met en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leef- en woonomgeving te versterken en eenzaamheid en isolatie in de wijk te verkleinen.

Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk wijkbewoners en de relevante instanties en instellingen te betrekken bij de mogelijkheden die De Velder biedt. De Velder werkt daarom samen met de mensen en instanties die werken op het gebied van zorg en welzijn, educatie, integratie en actieve recreatie. Het resultaat is een bindende en faciliterende organisatie midden in de wijk.

Ook voor het organiseren van een activiteit vanuit de wijk bent u van harte welkom in Wijkcentrum De Velder. Vraag ook naar de mogelijkheden wat betreft zaalverhuur.

 

MET DANK AAN