WIJKCENTRUM DE VELDER

Wijkcentrum De Velder


Welkom op de website van Wijkcentrum De Velder!

Wijkcentrum De Velder is een ontmoetings- en activiteiten centrum zijn voor alle wijkbewoners met als doel de sociale binding met en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leef- en woonomgeving te versterken en eenzaamheid en isolatie in de wijk te verkleinen.

Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk wijkbewoners en de relevante instanties en instellingen te betrekken bij de mogelijkheden die De Velder biedt. De Velder werkt daarom samen met de mensen en instanties die werken op het gebied van zorg en welzijn, educatie, integratie en actieve recreatie. Het resultaat is een bindende en faciliterende organisatie midden in de wijk.

Ook voor het organiseren van een activiteit vanuit de wijk bent u van harte welkom in Wijkcentrum De Velder. Vraag ook naar de mogelijkheden wat betreft zaalverhuur.